Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dęblinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dęblinie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zdjęcia nie posiadają tekstu alternatywnego, dokumenty są wstawione w postaci skanu, filmy nie posiadają napisów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dorota Sienkiewicz.
 • E-mail: biblioteka@deblin.pl
 • Telefon: 665 413 473

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia      w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dęblinie
 • Adres: Miejska Biblioteka Publiczna
  ul. Okólna 19
  08-530 Dęblin
 • E-mail: biblioteka.dyr@deblin.pl
 • Telefon: 818830069

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku MBP prowadzą dwa wejścia: wejście główne od ulicy Okólnej 19, dostosowane dla osób niepełnosprawnych i dodatkowe wejście od ulicy Bankowej nieodostosowane dla osób niepełnosprawnych.
Do wejścia budynku biblioteki nie prowadzą żadne schody.
W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze, pomieszczenia, toaleta na parterze budynku biblioteki.
Z wypożyczalni przemieścimy się szerokim przejściem do pomieszczenia dla dzieci.
Budynek biblioteki głównej ma 2 kondygnacje dla użytkowników bez windy.
Istnieje możliwość wprowadzania psa orzewodnika/asystenta osoby niewidomej.

Miejska Biblioteka Publiczna Filia Wiślana mieści się pod adresem: os. Wiślana 7, 08-530 Dęblin.
Do budynku prowadzą trzy wejścia: wejście główne od ulicy Wiślanej, dostosowane dla osób niepełnosprawnych oraz dwa wejścia od strony osiedla dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
Do wejścia budynku biblioteki nie prowadzą żadne schody.
W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze, pomieszczenia i toaleta na parterze budynku biblioteki.
Istnieje możliwość wprowadzania psa orzewodnika/asystenta osoby niewidomej.

Miejska Biblioteka Publiczna Filia Rycice mieści się pod adresem: ul. Nowa 67, 08-530 Dęblin.
Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Nowej, niedostosowane dla osób niepełnosprawnych.
Do wejścia budynku prowadzą schody, nie ma podjazdu dla wózków.
W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Istnieje możliwość wprowadzania psa orzewodnika/asystenta osoby niewidomej.

Miejska Biblioteka Publiczna Filia Masów mieści się pod adresem: ul. Krasickiego 146, 08-530 Dęblin.
Do budynku prowadzi jedno wejście dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
Do wejścia budynku nie prowadzą żadne schody.
W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze, pomieszczenia i toaleta na parterze budynku biblioteki.
Istnieje możliwość wprowadzania psa orzewodnika/asystenta osoby niewidomej.


W głównej siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz we wszystkich filiach nie ma oznaczeń              w alfabecie brajla i nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidzących i słabowidzących.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Listopad 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny