Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie

RODO W BIBLIOTECE §

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy:  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  

Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie  (ul. Okólna 19, 08-530 Dęblin, telefon kontaktowy: 81 883 00 69).

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych Panią Małgorzatą Potręć, pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3) Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celach związanych z korzystaniem                       z udostępnionych zbiorów bibliotecznych – ich wypożyczaniem  i zwrotem oraz w celach statystycznych, na podstawie Ustawy o bibliotekach z dn. 29 czerwca 1997 z późn. zm. oraz Ustawy   o statystyce publicznej z dn. 29 czerwca 1995 z późn. zm.

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.

5) Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ponadto każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających ze statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dęblinie, ul. Okólna 19  na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; Dostęp do nich będą mieli tylko upoważnieni pracownicy Biblioteki w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

10) Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów statystycznych, dla którego są przetwarzane. W przypadku braku aktywności na koncie użytkownika dłuższym jak 5 lat, dane zostaną usunięte z systemu.

11) Posiada Pan/Pani pełne prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania w przypadku nieaktualności.

12) Po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec naszej Biblioteki (zwrot wszystkich materiałów bibliotecznych może Pan/Pani cofnąć swoją zgodę   na przetwarzanie danych i zażądać ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym).

13) Przetwarzanie danych osobowych w Bibliotece odbywa się w celu rejestracji użytkownika, umożliwiającej pełne korzystnie z usług Biblioteki (wypożyczanie i udostępnianie)

14) Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz istnieje możliwość wykreślenia z rejestru użytkowników.

15) Dane udostępnione przez Pani/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

16) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Listopad 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny